Thursday, July 27, 2006

इतस्तत:

जुन्या काही जखमा अजूनही तशाच भळभळाव्या
अन लादलेल्या चुकांनी मन अजुनही जाळावं

काळजावर दगड ठेवून एखाद्याला हाक द्यावी
अन आपल्याच तत्त्वांना आपणच मुरड घालावी

मानापमान बाजूला ठेवून नव्याने सुरुवात करावी
आणि आपल्याच विवेकबुद्धीचा आपणास संशय यावा

समंजसपणा म्हणावा की माघार म्हणावी?
नाहीतर आपल्याच पुढाकाराचं हकनाक हसं व्हावं

अस्तंगत होताना शेवटचा म्हणून दिवा मोठा व्हावा
अन त्या मोठेपणाचा अर्थ त्यालाच न कळावा.


-अभिजित...

Labels:

Wednesday, July 26, 2006

खरंच

काल पहाटे पहाटे माझ्या स्वप्नात ती आली..
म्हणाली,"भरलेलं वांगं केलंय माझ्या हातचं खातोस का?"अभिजित...

Labels:

Friday, July 21, 2006

अथांग

SMS च्या शेवटी 'with love' म्हणून लिहिलं
तर रागवण्याऐवजी स्वत:शीच हसशील का?

एखाद्या शनिवारी "चल जाऊ फ़िरायला."
म्हटलं तर येशील का?

तुझ्याबरोबर फ़िरताना दुसऱ्या मुलीकडे बघितलं
तर लटक्या रागाने माझा कान ओढशील का?

घरी कधी आलीसच तर
एक कप चहाचा माझ्या हातचा घेशील का?
.
तुला मी विचारल आणि तू नाही म्हटलंस
तरी तू माझ्याशी पूर्वीसारखीच वागशील का?
--अभिजित

Labels:

Wednesday, July 12, 2006

स्वगत!!

त्याला ती आवडते,
तिला ही तो आवडतो.
मग मला ती आवडून
काय फ़ायदा?
आणि
तिला दोघेही आवडतो
याला काय अर्थ आहे?
मी काय बोलतोय
त्याला तरी कुठे काय अर्थ आहे.
आणि
असला तरी काय फ़ायदा?
नसला तरी काय बिघडतं?
बिघडलं तरी माझं काय बिघडतं?
मग
माझं नाही तर कुणाचं बिघडतं?
पण मी का विचार करतोय?
मग मी नाही करणार,
तर तीचा विचार कोण करणार?
तो?
तो आहेच की?
पण तो म्हणजे मी तर न्हवे?
नाही! तो मी न्हवेच!!!
मग?
मग मी कोण आहे?
मला "मी कोण आहे" हेच माहीत नसेल तर काय फ़ायदा?
हे काय सारखा फ़ायदा फ़ायदा करतोयस?
फ़ायदा नसला तरी
काही गोष्टी केल्या जातातच ना?
प्रेम हे असंच नाही का?
मग?
मी कुठे म्हणतोय प्रेम असं नाही.
प्रेमाचा विषय मध्येच कसा निघाला?
मग विषय काय आहे?
आणि
ही बडबड कसली?
.........
याला आपण रिकाम्या मनाची
असंबद्ध पण मुक्त भरारी म्हणू
आणि आवरतं घेऊ!!!!
-अभिजित

Labels: