Thursday, March 22, 2007

न्यून

ऋतू येत होते ऋतू जात होते
इथे लोक नित गझल-प्रेमात होते

कुणाला कळाले नशिब वाढलेले
जरी सामर्थ्य त्याहि हातात होते

ऋतूंनी फुलांना कुठे शिकवलेले?
फुलावे कसे हे अभिजात होते

मुक्या भावनांनी जणू शब्द ल्याले
तुझे हात जेव्हा या हातात होते

सख्या तू असा रागवावा मजवरी
असे काय न्यून अनुनयात होते

अभिजित...

3 Comments:

At 10:20 AM, March 22, 2007 , Anonymous abhijit said...

सख्या तू असा रागवावा मजवरी
असे काय न्यून अनुनयात होते...

ha sher aavaDalaa! :-)

 
At 11:27 AM, March 22, 2007 , Blogger Anand Sarolkar said...

Wah! Gadya tula
"Gazal Veer Chakra" dyayla pahija...mast lihitos! Keep it up!

 
At 1:03 PM, March 23, 2007 , Blogger abhijit said...

abhi and anad: Thanks re!! malahi sagalyat shevtcha sher usfurt vatala. ;-)

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home